TUYAD Afet Zamanında Güvenli İletişim Sistem ve Organizasyonu

Afet zamanlarında altyapı hasarları ve kullanım yoğunluğu gibi nedenler ile haberleşme kesintiye uğramakta ve iletişim sağlanamamaktadır. Afet ve acil durumlarda iletişimin aksamadan sürmesi alternatif iletim ile sağlanacaktır.

TUYAD olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar ile ortak yapılacak çalışma ile hazır edilecek sistem bu gibi acil durumlarda devreye alınacaktır. Sistemler belediyeler tarafından tedarik edilecek ve sistem TUYAD tarafından her il ve ilçede eğitilecek teknikerler tarafından afet anında devreye alınması sağlanacaktır.

TAZGİS projesi kapsamında gerek yurt içi gerekse yurt dışı iletişim hazır edilecek ekiplerin operasyon kabiliyeti ile mümkün olacaktır. Acil müdahale için KA Bant uydu iletişim ve buna ek olarak IT VE WIFI sistemler kullanılacaktır. Sistemin enerjisi güneş enerji panellerinden sağlanacaktır.