Elektronik Sanayisinde Kalıcı Karbonsuzlaştırma ve Farkındalık Kazanma

Ülkemiz; coğrafi konumu, ekonomi politikaları ve yoğun üretim kabiliyeti birleştiğinde yüksek kapasitede ürün imalatı yapabilen bir istatistik yakalamıştır. Bu büyük bir ekonominin Türkiye lehine dönmesi demek oluyor. Aynı zamanda büyük tehdit içeren bu dev üretim ekonomisi, farkındalık kazanılmadığında ileri dönük büyük sorunları da beraberinde getirecektir. Alınması gereken tedbirlerden önce bilinçli yönetim oluşturmak adına TUYAD silinebilir karbon ayak izi farkındalığı çalışmalarına başlamıştır.

Amacımız, üretim kapasitelerimizi; doğayı sadece koruyan değil aynı zamanda sürdürülebilir kılması hususunda revize etmek, ihracatımızda ileri dönük yaşanabilecek sorunları başında bertaraf ederek başarımızı arttırarak yolumuza devam etmek olacaktır.

Enerjiye erişimin her geçen gün zorlaştığı tüm insanlık ve eş zamanlı sanayimiz içinde fark edilebilir durumdadır. Enerjinin yenilenebilir olması hatta kendi enerjimizi üretmemiz çok önemli ve başarılabilir durumdadır. İlk farkındalığı sanayimize gelmeden evvel evimizde enerji verimliliğini en ince ayrıntısına kadar yaşayarak göstermeliyiz. İlk örnek dişimizi fırçalarken musluğu açık bırakmamak olsun. Çünkü sadece su israf edilmiyor aynı zamanda tüm mekanik ve elektrikli cihazlar çalışmaya devam ediyor (hidrofor, su pompası, depo vb..). Dolayısı ile farkındalığı evde başlar ve çalışanlara bunun sadece parasal bir döngüden ibaret olmadığını öğretmeli, Dünyanın bitişinin maalesef doğaya sahip çıkmadan sürekli çoğalan ve tüketen insanlar tarafından olacağı gerçeğini fark ettirmeliyiz.

Üretim sanayimizde her an değişen fiyatlarla üretim maliyetlerimizin de artması enerjinin zor elde edildiğinin ve çok kıymetli olduğunun bir göstergesidir. Devletimizin bu konuda teşvikleri var. Ancak teşviklerden evvel sanayide ekonomin sağlanması yine kullanılan makinelerin sarfiyat durumu ile görülebilir ve tedbirler buna göre alınabilir.

Telekomünikasyon sanayisinde ve elektronik endüstrilerinde sürdürülebilirlik, sadece devlet cezaları ve zorunlulukları ile uygulandığında muhakkak kaçılabilir noktalar aranacaktır. Bunun yerine yeşil yatırım girişimleri, firmaları ve ülkeyi ileriye götürecektir.

Evde başlayan sürdürülebilir uygulamalar, devamında şirketlere sıra gelecektir. Buna öncelik veren şirketlerden satın alma ve hatta yalnızca onlar için çalışma konusundaki bilinçli tercihi, özellikle AB ülkelerinde gözlemlemeye başladık. İleri dönük bu uygulama geleneksel hale gelecektir. İddiası olan ve uzun yıllar çalışmak isteyen üreticilerin hayatta kalması silinebilir karbon ayak izi sahibi olmalarına bağlı kalabilir.

Çevrecilik, genellikle yasal bürokrasi ve gereksiz gibi görülen birçok uygulamayı barındırır. Ancak size uygun olanı en iyi şekilde gerçekleştirirseniz bu farkındalık örnek teşkil ederek partnerlerinize ve tüm sanayinize bulaşacaktır.

Unutulmaması gereken çevreci hareket sadece topluma değil ilk başta enerji tasarrufu ile size yarayacaktır. Her geçen gün fiyatları arttıkça maliyetlerinizi arttıran büyük bir külfetten kurtulmuş olacaksınız.

Elektronik kompenanttan kartlara kadar, kullanılan her kalemde ve özellikle plastik hammaddelerde her zaman doğada kolay çözülebilen ve daha az enerji ile imal edileni tercih etmeliyiz. Bunu yaptıktan sonrada kanıtlayarak belgelemeli ve satışa sunduğumuz ürünlerde “temiz enerjili” olduğunu afişe etmeliyiz. Bu uygulama, hem örnek teşkil edecek hem de tercih edilme sebebiniz olacaktır.

Sanayinizde daha çok yatırım yapıp “Akıllı Üretim” için adımlar atmalısınız. Sürdürülebilir elektronik üretimi, daha verimli olmak, israfı azaltmak ve maliyet etkinliğini arttırmak için birçok fırsat sunar. Sadece örneklere bakmanız yeterli olacaktır. Gününüzde en önemli konu olan “YEŞİL” sadece görsel bir özlem değildir. Yaşamın devamı için gerekli, vazgeçilmez bir unsurdur.

TUYAD her platformda sürdürülebilir üretimi desteklemektedir. Özellikle atık elektronik malzemelerin yeniden kullanımını özendirme ve bu konuda yasa çıkartılması hususunda Çevre Bakanlığı’na gerekli raporları yollamıştır.

Farkında olmak…

Türkiye’de üretilen milyonlarca ev elektorniği ürünü var. Elektronik endüstrisinin karbon ayak izini azaltabilmemiz için özellikle alışılmış yöntemlerden vazgeçmek isteyen bu konuda yatırımdan kaçan firmalarımızın çok daha farkındalığını arttırmamız gerekmektedir.

Bu tasarruf, keyfi olmaktan çıkmıştır. Dünya çapında hükümetler ve tüketici artık bu konuyu ciddiye almakta ve sorumluluğunu bilen, bu konuda çalışma yapan, yaptığı çalışmayı göz önünde sergileyen markaları tercih etmektedir.

Elektronik üretimini daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan firmalarımıza bu konuda ücretsiz olarak yerinde uygulama eğitimleri vermekteyiz. TUYAD ve bünyesindeki uzmanlar bu konuda çevresel raporlar yayımlamaktadır. Sektörümüzün birçok yeni üretim teknolojisini nasıl uygulandığını analiz ediyoruz ve bunların özendirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz.

Karbon ayak izimizin çevre üzerinde birçok yönden olumsuz etkisi vardır: İnsan kaynağı, iklim değişikliğinin ana nedenidir, kentsel hava kirliliğine neden olur, zehirli asit yağmurlarına yol açar, denizlerin asitlenmesini arttırır ve en sonunda yaşanamaz bir dünyayı çocuklarımıza miras bırakırız.

Farkındalık için hemen şimdi bir adım atın ve ilk tasarrufu en kolay biçimde uygulayın.

“Unutmayın doğayı kullanırken cimri olmazsak, dünyayı tüketirken savurgan oluruz.”

Hayrettin ÖZAYDIN