Sektörümüz ile ilgili Ulusal Meslek Standartlarının değerlendirilmesi konulu toplantımızı TUYAD Ataşehir ofisinde 03.07.2019 tarihinde gerçekleştirdik.

Toplantıda Dr. Öğr.Üyesi Uğur KESEN aşağıda belirtilen konularda bilgilendirmelerde bulundu.

  • Mesleki Yeterlilik Kurumu
  • Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Önemi
  • Sınav ve Belgelendirme Süreci
  • Ulusal Yeterlilik Sisteminin Temel Bileşenleri
  • Yetkilendirilme Aşamaları
  • Sektörümüzle İlgili 22 adet Ulusal Meslek Standardı
  • Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması için Bütçe Planı sunuldu

Yapılan toplantı sonunda sektörümüzle ilgili 22 adet Ulusal Meslek Standardı pdf ortamında komiteye gönderilecek ve incelenerek değerlendirilmesi yapılacaktır.

Hazırlanacak Ulusal Yeterliliklerin belirlenmesi için bir sonraki toplantı tarihi 27 Ağustos 2019 Salı günü olarak belirlendi.