TUYAD Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği

2019 Yılı 2. Çeyrek Çalışma Raporu 

Faaliyet konu başlıklarımız,

 1. İstanbul Ticaret Odası’nda Meslek Komiteleri müşterek zümre toplantısı yapıldı.
 2. Yönetim kurulu üyelerine ve sektörde firmalara uzun yıllar hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.
 3. TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın SD yayınlar ve MPEG4 HD Yayın Sistemi hakkında basın toplantısı yaptı.
 4. D-Smart ev sahipliğinde Pay TV Platformları toplantısı yapıldı.
 5. Washington DC’de yapılan 2019 Satellite Fuarı’na katılım sağlanarak üyelerin tanıtımı yapıldı.
 6. TUYAD ve MOBİSAD katılımı ile MYK istişare toplantısı gerçekleşti.
 7. İnternet yayıncılığı düzenlemesi ve TUYAD olarak yönetmelik çalışmaları yapıldı. RTÜK ve BTK’ya rapor sunuldu.
 8. TRT e-Bandrol istişare toplantısı yapıldı. e-Bandrol uygulaması esnasında görülen aksaklıklar için TRT Muhasebe ve Hasılat Daire Başkanlığı Ankara’da toplantı düzenlendi.
 9. Yerli şifreleme sistemi TURKKOD çalıştayı yapıldı. Partner firma olarak IRDETO VE Nagra ile görüşmeler yapıldı
 10. Ticaret Bakanlığı ihracat teşvikleri hakkında çalışma başlatıldı ve genel müdürlük tarafından görevlendirilen heyet ile çalıştaylar yapıldı.
 11. Sanayi Bakanlığı saha denetim uzmanları ile Cemile Sultan Korusu’nda sektör sorunları ve elektronik ürünlerin kullanım yaşları hakkında rapor çalışması yapıldı
 12. Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih Sayan ile istişare toplantısı düzenlendi, sektörel sorun ve iyileştirme mutabakatları verildi.
 13. PAY TV sektör çalışma sistemi kodlamada eşleşme çalıştayı yapıldı.
 14. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü ile şirketlerin ithalat sorunları toplantısı düzenlendi.
 15. RTÜK DVBT, ve IPTV ölçümleme çalışmaları yapıldı.
 16. Karasal yayında yerli şifreleme ve frekans tahsis çalışmalarına katılım yapıldı.
 17. Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Risk Analizi ve Sonradan Kontrol Uygulamaları Toplantısı’na sektör adına katılım yapıldı ve sorunlar dile getirildi.
 18. Haksız rekabeti önlemek adına uydu alıcılarında TRT bandrol kullanılması ve desteklenmesi adına bildiri yayımlandı.
 19. Sektörel mutabakat sağlanarak firmaların yasal prosedürlere uyum hakkında seri toplantılar düzenlendi burada alınan prensip kararı ile yaptırımların uygulanması hususunda fikir birliğine varıldı.
 20. “TUYAD her türlü yasa dışı ticarete karşıdır.” deklarasyonu yenilendi.
 21. TKGS kullanım hizmetinin TUYAD kurumsal üyelerine ücretsiz olarak verilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmıştır. Onaysız kullanımlar hakkında yasal işlemler yapılmıştır.
 22. TUYAD Derneği geleneksel anketi yapıldı, değerlendirmeye göre konular hakkında çalışmalar yapıldı. Sektör firmalarımız ile paylaşım sağlandı.
 23. Derneğimiz yayın organı DİJİTAL YAŞAM dergisi 19. sayısı dahil yayımlanmıştır. Sektör ihtisas konularında yazılar, her sayıda firma Ar-Ge ve teknik birimlerinden talep edildi ve yayınlandı. 20. Sayısı için yazıları bekleniyor.
 24. TUYAD merkez ofisinde çeşitli konularda zümre toplantıları düzenlendi.
 25. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile hibe çalışmaları katkısı yapıldı.
 26. TUYAD üyelerine hayvanlara yardım için yiyecek ve çeşitli ekipmanlar kampanyası Global Partner firması kontrolünde yapıldı.
 27. İstanbul kalkınma ajansı TUYAD iş birliği toplantısı düzenlendi.
 28. Tüm Pay TV Platformlarının tek KOD ile çalışması hakkında planlama raporu sunuldu.
 29. Uluslararası sektör dergisine, sektör ve Türkiye’deki üretim çeşitliliği ve kapasitelerinin satış kolaylıkları hakkında bilgilendirme verildi.
 30. tuyad.org ve sosyal medyada platformlarında, TUYAD ve sektör adına tanıtıcı çalışma yapılması adına birim oluşturulması ve idamesi hakkında planlama yapıldı.
 31. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile piyasa analiz çalışması yapıldı.
 32. Mesleki yeterlilik kurumuna “uydu ve kablo montajcısı” başlıklı eğitim konuları açılması adına yazılı rapor verilmiştir. MYK ile ortak çalışmamız tamamlanmıştır ve resmi gazete yayını ile sınav merkezi olma girişimimiz mevcut hale gelmiştir. Dr. Uğur KESEN başkanlığında MYK belgelendirme çalışmalarımız başlamıştır.
 33. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan araştırma ve çalıştaylara katılım sağlanmaktadır.
 34. Multiswitch alt ekipmanları ve standartları hakkında rapor düzenlendi ve yayımlandı.
 35. Sektör piyasa gözlem raporu basıldı ve yayımlandı.
 36. Sektörel çeşitli bölgelerde esnaf ziyaretleri yapıldı.
 37. PAY TV yayın hakları ülkemiz ve dünya uygulamaları çalışması yapıldı.
 38. Çevre atıkları, çevre bakanlığı uygulaması durduruldu ve yeni düzenlemede yer alındı. Genelge yayımlandı sektörel görüşler alındı. GEKAP son taslak çalışmasında yer alındı Çevre Bakanlığı heyet ziyaretimiz ile sektör talepleri dile getirildi
 39. ELDAY ile elektronik atıklarla ilgili dernek çalışmalarımız devam etmektedir.
 40. Sektör ve üye firmalar yerinde ziyaret edildi. Konu hakkında firma eşleşmeleri yapılarak iş birliktelikler artırıldı.
 41. 2019 yılı için yurt içi ve yurt dışı fuar ve kongre tanıtım çalışmalarımız çerçevesinde yedi il ve sektör istişare toplantıları düzenlendi.
 42. TUYAD geleneksel seminerleri için İzmir ilk olarak belirlendi ve seminer için elektronik odalar ile görüşmeler yapıldı.
 43. Farklı uydu operatörleri ile yurt içinde pazar artırma toplantıları düzenlendi.
 44. Cemile Sultan Korusu’nda STK toplantısına katılım sağlandı.
 45. Bilişim STK’ları platformunda TUYAD’ı temsilen katılım sağlandı.
 46. Elektronik oda başkanları ile istişare edilerek talep edilen tarihlerde bölgesel çalışma ve yayınlara katılımları sağlandı.
 47. İTÜ küçük uydular laboratuvar sorumlusu Sayın Prof. Dr. Alim Rüstem Arslan ile irtibat kurularak Küp uyduların yaygınlaşması adına sektörel bilgilendirmeler yapıldı. Üretim kullanım yaygınlaşması adına çalışmalar yapıldı.
 48. Perpa ve Karaköy gibi sektörün yoğun yerleştiği bölgelerde TUYAD çalışmalarına katkı toplantıları düzenlendi.
 49. Talep doğrultusunda, üyelerin gümrük ve TSE sorunlarının yerinde giderilme çalışmaları ve bilirkişi hizmetleri verildi. TSE Servis vizelerinin iki yıla yükseltilmesi hakkında çalışmalar yapıldı.
 50. GVF iş geliştirme müdürü, Sayın Martin Jarrold ile TUYAD & MYK çalışmalarına destek sağlandı. GVF soru ve ders notları hakkında mutabakat sağlandı.
 51. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile, uydu alıcıları ihracatına TRT bandrol teşviki verilmesi görüşme ve çalışmaları yapıldı. Devam etmektedir.
 52. “Uydu Alıcı, LNB  Kablo ve Bağlantı Ekipmanlarına” TUYAD ONAY belgesi verilmesi hususunda prosedürler tamamlandı.
 53. TUYAD ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı ve PAY TV Platformlarının katılımları ile toplantı yapıldı.
 54. TUYAD TEKNO SANAYİ Sitesi kurulumu ile ilgili çalışmalar bakanlık düzeyinde raporlar yazılması ile başlatıldı.
 55. TUYAD ÖGRENCI PROJESI “Akıl Çelen Projeler” ile ilgili çalışmalar başlatıldı.
 56. Sektörel satış adetleri ve platform abonelikleri hakkında analiz raporu ve Sektör bilgilendirme notu hazırlandı paylaşıldı,
 57. İnternet yayıncılığı düzenlemesi ve TUYAD olarak yönetmelik çalışmaları devam ediyor.
 58. Uluslararası hizmet veren IPTV Platform ve internet TV yayıncılarının ülkemizde çalışmalarının gelişmesi çalışmaları yapılmaktadır.
 59. IPTV’ler HAKKINDA BASIN DUYURUSU… “Şifresiz, Sınırsız, Kesintisiz” Vaadiyle Yayın Yapan IP TV’ler Hakkında Basın Açıklaması yapıldı.
 60. Paydaşları arasında bulunduğumuz Yürüyen Dalga Tüp Mikrodalga Güç Yükselteci Geliştirilmesi (Seyyah) projesi için 2 Ocak 2019 tarihinde SSB’de imza töreni düzenlendi.
 61. TUYAD Derneğimizin ve Sektörümüzün gelişmelerini takip ettiğimiz Basılı Yayınımız olan “DİJİTAL YAŞAM” Dergimizin Temmuz 2019 sayısı yayınlandı.
 62. TUYAD Projesi olan FREE IP TV için kanal listesi oluşturulmaya başlandı.
 63. TUYAD 30.ULUSLARARASI KONAKLAMA VE AĞIRLAMA EKİPMANLARI İHTİSAS FUARI İLE ANFAŞ FOOD PRODUCT – 26.ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK İHTİSAS fuarına katıldı.
 64. TUYAD “ADIM ADIM EKONOMİ” ANTALYA toplantısına katılım sağlandı.
 65. TUYAD Üye ve yönetim kurulu Sektör ziyaretleri başlatıldı.
 66. TUYAD YÖNETİM KURULU genel TOPLANTISI yapıldı.
 67. TUYAD-ZÜCDER İş birliğinde Güçlerimizi Birleştirerek EVFED FEDERASYON Çatısı Altında iş birlikleri yapılması toplantısı yapıldı
 68. STK’ların görevi olan sektörel çalışmaların iki dernek ortak işbirliği çerçevesinde yapılması. Sektör adına BTK, çeşitli Bakanlıklar, İTO ve ISO’da temsilin birlikte sağlanması, yaygın servis ve satış ağlarında yaşanan sorunların giderilmesi çalışmalarının yapılması konulu rapor yayımlandı.
 69. TV VE UYDU alıcılarında kanal ayarlama servis ücreti belirlendi ve deklere edildi.
 70. TAZGİS “TUYAD AFET ZAMANINDA GÜVENLİ İLETİŞİM SİSTEM” Projesi çalışmaları başladı.
 71. FG DİGİTAL TEKNOLOJİLERİNDEN TUYAD’A ZİYARET gelişen uydu genişbant teknolojileri konuşuldu
 72. TUYAD BTK “1. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ ZİRVESİ” ne katılım yapıldı.
 73. TMT (TEKNOLOJİ-MEDYA-TELEKOMÜNİKASYON) ÖNGÖRÜLERİ 2019 ECZACIBAŞI HOLDİNG DE GERÇEKLEŞTİ.
 74. TUYAD TİCARET BAKANLIĞI VE WYG TÜRKİYE TOPLANTIMIZ 27 MART 2019 İTO Cemile Sultan Korusunda yapıldı.
 75. TUYAD 29-30 Nisan MYK yetki belgesi çalışmalarına başlandı.
 76. RTÜK BAŞKANI İLE TUYAD heyeti RTÜK Genel Merkezi’nde görüştü.
 77. TUYAD, Projeleri ile ilgili bugün İstanbul Kalkınma Ajansı ile görüşüldü.
 78. 24 HAZİRAN TRT Bandrol Uygulamaları komite toplantısı yapıldı.
 79. TUYAD FREE IPTV projesi duyurusu yapıldı.
 80. SEKTÖRÜMÜZ İLE İLGİLİ ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ toplantısı yapıldı.