27 Mart 2019 14:30 – 17:00 saatleri arasında İTO Cemile Sultan Korusun da gerçekleşen TUYAD Ticaret Bakanlığı ve WYG Türkiye toplantımızın gündemi ve notlarını siz değerli Üyelerimiz ve Sektör firmalarımız ile paylaşmak isteriz.

Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi
Tacir Farklılığının Arttırılması Faaliyeti
8. Tacirlere ve Satıcı ve Sağlayıcılara Yönelik Saha Ziyareti
• IPTV yayınlarının değerlendirilmesi
• Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliklerinde Yapılması Öngörülen Değişikliklere İlişkin Değerlendirme ve Görüş Alışverişi Yapılması.
• Bakanlığımıza Ulaşan Tüketici Şikâyetlerin Yoğunlaştığı alanlarda çözüm önerileri geliştirilmesi.
• Sektöre İlişkin Reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi.
• Sorular ve Cevaplar
Gündem Notları
Yapılan toplantı sonrasın da satış sonrası TSE’li servis adetlerinin TUYAD Yönetim Kurulu toplantısında belirlenmesine tavsiye niteliğinde ilgili bakanlığa bildirilmesi.
IPTV Platformları ile ayrı bir toplantı ve çalıştay yapılarak, sorular ve önlemler hakkında öneri raporunun oluşturularak bakanlığa sunulması.
IPTV ve reklam uygulamarının tüketiciyi yanıltıcı hususlarının cezai işlem açısından tespiti ve ilgili bakanlığa bildirimi.
Elektronik cihazlarda satış sonrası servis hizmetlerinin sağlanması hususunda seri, sıra ve kullanım standartları içerisine servis adreslerinin eklenmesi hususun da standart oluşturulması.
Elektronik ürün gruplarının oluşturularak ve sınıflandırılarak ilgili bakanlığa bildirilmesi.
Müşteri Hizmetlerinin servis kalitesinin seviyesinin belirlenmesi.
Sektörel bazda gruplara ayrılıp bakanlık temsilcileri ile düzenli olarak toplantıların yapılması.
Sektörel görüşlerin 3 NİSAN 2019 tarihine kadar kurumsal üyelerden talep edilerek Yönetim Kurulu gündeminde sonuçlandırılması.
Bu notların dışında bir çok güncel sorunun tartışıldığı çözüm önerilerin konuşulduğu toplantıya katkılarından dolayı öncelikle Ticaret Bakanlığı Heyetine, WYG Türkiye Temsilcilerine, TUYAD Yönetim Kurulu ve Kurumsal üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.