Derneğimiz, sıfır karbon hedeflerine ulaşmada yeşil enerji kullanımını teşvik etmekte ve desteklemektedir. TUYAD olarak, doğayı koruyan çevre dostu telekomünikasyon ekipmanlarının kullanımını özendirmekte ve onaylamaktayız.

Üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak, bilinçli üretim, bilinçli hizmet ve bilinçli tüketim konularında eğitimler düzenlemekte ve bu konuları desteklemekteyiz.

Amacımız, toplumun çevresel bilincini arttırmak ve daha sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmektir.”