TRT Bandrol Zammı İllegali Arttırır!

Uydu ve internet TV alıcılarında TRT Bandrol ücretleri arttırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile TRT bandrol ücret oranları yeniden belirlendi. Sektörümüzü direkt ilgilendiren ürünlerin vergisinde oran yüzde 10’dan 12’ye çıkartıldı. Televizyon ve radyolarda yüzde 16 olan oransa sabit bırakıldı.

Haksız rekabetin yoğun olduğu Tüketici Elektroniği ürünlerinde zaten rekabet kuralları hiçe sayılmıştı. Tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek ürün satan firmalarımız zaten illegal satışlarla zor rekabet ederken bu kararla birlikte faturasız ve bandrolsüz satış yapan markalar karşısında daha da zor duruma düşecektir.

TUYAD olarak TRT kurumuna TRT vergilerinin düşürülmesi ve denetimin arttırılarak haklı rekabetin korunmasına destek verilmesini defalarca talep etmemize rağmen sadece kurumun elde edeceği gelirin yükseleceği düşünülerek oranlar arttırılmıştır.

Oysa vergiler düşürüldüğünde ve ödenebilir orana geldiğinde tüm sanayiciler vergilerini ödemeye meylederler. Bunun örneğini vergi oranları %16’dan 10’a düştüğünde çok net gördük.

Şimdi illegal satışlar daha da çoğalacak ve sektör firmalarımız arasında maalesef yaşanan haksız rekabet de hızını arttıracaktır.

Televizyon satışında toplam %41, uydu alıcısı satışında toplam %36,7 vergi yükü hiçbir ülkede olmadığı kadar yüksektir. Üstelik bunlar sabit vergiler, bunlara ek olarak %16 oranında da dolaylı vergiler ödemekteyiz.

Televizyon ve TV izleme alıcıları; bu ürünler halkın ihtiyacıdır ve lüks olamaz, özel tüketim vergisinden de muaf edilmelidir. Vergilerin acilen indirilmesi gerekmektedir. Aksi halde markalarımızın haksız rekabet ortamında faturalı ürün satmaya devam etmeleri de beklenmemelidir.

Büyüyen ve gelişen sektörümüzün desteklenmesi beklenirken bu yüksek vergi oranları küçülmeye neden olacak imalat ve dolayısı ile istihdamı da kötü yönde etkileyecektir.

İlave TRT vergisi üretim ve istihdamı düşürüp faturasız satışları arttırarak toplam vergi gelirini de olumsuz etkileyecektir. Acilen vergi artışının geri alınmasını hatta artış yerine oranlarda indirimine gidilmesini talep ediyoruz. 26.05.2022

Hayrettin Özaydın