TRT bandrolü olmadan satılan cihazlardan ESNAF DİREKT sorumludur.

Mahkemede TRT bandrolü olmadan satışa sunulan uydu alıcısı ve TV’ler için dava konusu işlem yapılıyor.

TRT bandrolü olmadan yapılan satış haksız rekabet ve hukuka aykırı işlem olduğunu gösterir.

TRT bandrol ücreti ödendiği, KDV matrahı ve ÖTV matrahını da temsil etmektedir.

TRT bandrolü olmadan satılan cihazların satış sonrası zaman aşımı ya da cezadan muaf olma durumu yoktur. imalatçı ve ithalatçı kadar satıcı mağaza sorumlusu da yasal yükümlülük sahibidir. Ve bandrolsüz satış perakende mağazada yapıldığında mağaza sorumlusu direkt cezai işlem ile muhataptır.

Yasa dışı uygulamadan uzak durmak adına TRT bandrolü olmadan cihaz satışı yapmayın. Satın aldığınız firma bu ödemeyi TRT kurumuna yaparak yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.

Bandrolsüz cihaz almayın risk almayın.