TUYAD Telekomünikasyon Uydu Ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği

 24 Haziran 2019 – Saat 15.00 – 16.30 Üretici Firmalar Toplantısı Gündemi;

  1. TRT Bandrol uygulamaları, taleplerimiz ve sektörel haksız rekabet konuları
  2. İhracat yapan firmalara TRT bandrol teşviki,
  3. Çanaksız uydu alıcısı reklamı ve tanımda tüketici yanıltmaları görüş ve yaptırımlar.
  4. Güncel konular hakkında bilgilendirme,
  • TUYAD onaylı ürün ve prosedürleri
  • FREE IP TV uygulama esasları ve RTÜK çalışmaları son durum
  • TKGS yeni versiyon yazılım ve sektörel görüşlerimiz
  • Garanti belgesi ve ürün yaşam ömrü hakkında san bak çalışmalarımız.
  • GEKAP ve SIFIR ATIK son durum