Kurumlar Farkındalığı Yüksek Kadınlarla Daha Güçlü

İş hayatı birçok dinamiği içinde barındıran bir dengeler bütünüdür. Cumhuriyetle birlikte bu bütünün önemli bir parçasını da kadınlar oluşturur. Her ne kadar istenilen seviyede olmasa da iş hayatına katılan kadın oranı her geçen gün artıyor ancak kadınlar kendilerini daha sert bir mücadele içinde buluyorlar. “Çim Sahada Topuklu Ayakkabılar Programı” da bu noktada ortaya çıkıyor: Kadınlara sahip oldukları gücü hatırlatarak yeteneklerini fark etmeleri için…

Çim Sahada Topuklu Ayakkabılar, her biri farklı sektör ve disiplinlerden gelen toplamda 180 yıllık saha deneyimini barındıran 6 cesur iş kadının oluşturduğu bir girişim. Programın kurucularından Ayşegül Sel, geliştirdikleri bu programı “Çalışan kadının, kural ve kodları çok önceden belirlenmiş iş dünyasında, güçlendirilmesi amacıyla ortaya çıktı. Zira, çalışan kadını iş dünyasında mücadele etmekten alıkoyan en büyük engelin yine kendisi olduğunu görüyoruz. Bu program ile çalışan kadının performansı ve motivasyonunu düşüren bireysel engellere dair farkındalığını artırmayı ve bu engelleri aşabilmesi için onu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kendi bireysel cam tavanını nasıl aşabileceğini öğrenen kadın kendine daha çok güveniyor, işini ve ilişkilerini daha iyi yönetmeye başlıyor. Bu eğitim programı çalışan kadınları güçlendirirken, kurumların genel hedeflerine katkılar sağlıyor.” diye anlatıyor.

2 Modülden Oluşan 8 Saatlik Farkındalık Eğitimi

Çim Sahada Topuklu Ayakkabılar Programı, her seviyeden kadın çalışan için farklı yapılandırılmış, 2 modülden oluşan toplam 8 saatlik bir farkındalık eğitimi. Tümüyle veri temelli olarak yapılandırılan bu program, mevcut sorunları tespit eden ve çözüm önerisi getiren, çoğu uygulamalı 5 bölümden oluşuyor.

Kurumlar bu eğitimi kadın çalışanlarına çevrimiçi olarak aldırabilecekleri gibi, eğitim yüz yüze de verilebiliyor.