Uyduların bile artık son kullanıcıya hizmet etmesi gündeme geldi ve yeni pazarlar oluştu. Yakın yörünge uyduları ile uydu iletişimi, işlevi ve görevinin daha kolay yönetimi bireylerin uyduya erişimini sağladı. Bu durum elektronik sanayisinde çalışma yapan birçok firmanın dikkatini ve ticari eğilimini bu yöne eğrilmesini sağladı.

Özellikle teknolojinin orta doğuya açılan kapısı olan Türkiye; uydu imalat, fırlatma ve yer istasyonu çalışmalarında birçok görev üstlenecektir.

Yakın yörüngede Türkiye uydu pazarı büyük ölçüde önemli bir yükseliş yaşayacaktır. İlk adımda uydunun ne işe yaradığı hangi sensörlerle vazifelendirildiği değil, uydusu olmayan ülkelerin uydu edinme ve sonrasında bu konuda gelişme adımları uydu satın almada başlayacaktır.

Yakın ve orta yörünge uydu; navigasyon sistemleri, haritalama ve istihbarat konularında halen fayda sağlarken, ileri zamanlarda tüm dünyanın ön gördüğü durum; özellikle savaşlarda uyduların rolü büyük olacaktır. İşte bu son nokta yani uydu savaşları; tüm ülkelerin özellikle de Türkiye’ye komşu MENA bölgesi, ülkelerin başlıca edinme konuları olacaktır.

Yakın yörünge konusunda çalışmalar ilk başta TÜRKSAT tarafından başlatılmış olsa da, İTÜ başta olmak üzere üniversitelerde ve özel sektörde yer alan ve adını duyurmaya başlayan Plan S, Gümüş Space, Helleo Space ve Küpsat gibi firmalar çalışmalarına hız vermiş durumda.

Yüksek teknoloji ürünlerine verilen devlet desteklerinin artması buna artı etken olacaktır. Halen yüksek teknoloji üreten ve işleyen bu yönde teknoloji geliştiren firmalarımız, Profen, Ctech, Neta, Panod gibi firmalarımız Devlet Sanayici İş Birliği ile yerli milli uydu imalatında hatırı sayılır adımlar atacaktır.

Yakın yörüngede Türkiye’de neler yapıldığı TÜRKSAT çalıştayında daha net ortaya çıkacaktır. 18-19 Ekim tarihlerinde Ankara ATO binasında yapılacak çalıştay sadece Türkiye içinde yapılan yakın yörünge uydu çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Detaylar  www.simdi.turksat.com.tr ’den bakılabilir.

Türkiye uydu sektöründe büyüme, istihdam yaratma ve seri uydu imalatında farkındalık yakaladı. Bu farkındalık sadece uydunun imalatında değil, aynı zamanda fırlatmada da oluşmuş durumdadır.

Yakın zamanda Türkiye Elektronik Sanayisi yakın yörünge uydu çalışmalarına ilişkin güçlü yapıya kavuşacaktır.

Türkiye uzay programlarında yer alma kararı ile uydu ve uzay kavramlarının farklılığı ve önemine dikkat çekmektedir. Teknolojinin var olduğu ülkelerin halen birçok ülkeye uyguladığı ambargolar pazarın daha da önemli bir hal almasını sağlamaktadır.

Sadece yakın değil orta ve uzak yörüngede de yapılan çalışmalar, stratejik planlamalara yön verdiği gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük fayda sağlayacaktır.

Tüm bu çalışmalar insanlık için, tarımdan, yerleşim yeri tespitine, görüntü tedariki, afet, yangın tespiti, deprem simülasyonlarına hizmet anlamına geldiği gibi, eş zamanlı savaş tekniklerinin bu alanda kullanımının gelişmesi ile aynı zamanda da tehditleri de içerisinde barındırmaktadır.

Türkiye, uydu pazarına çok hızlı ve etkin dahil oluyor. Yatırım yapacaklara ve konu hakkında iştigal edenlere duyurulur.