,

TUYAD olarak haksız rekabetin önlenmesi adına sektörde firmaların TRT Bandrol’ünü tam ve eksiksiz kullanmasını destekliyoruz…