Ulusal Projeler

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN EĞİTİM VE İSTİHDAM ORGANİZASYONU ALANINDA İSTKA PROJESİ
 
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğretim elemanları Yrd. Doç.Dr. Uğur Kesen,  Yrd. Doç. Dr. Ayça Ak, Öğr. Gör. Bekir Oral,  Arş. Gör. Ayşe Yayla, Arş. Gör. Ali Sarıkaş ve Dr. Serkan Aydın’dan oluşan proje ekibinin, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2012 yılı ‘’ Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı’’  kapsamında hazırladıkları      ‘’Gençlerin Fiber Optik İletim Hatları Montaj ve Ölçüm Elemanı Olarak Eğitim ve İstihdam Organizasyonu’’ başlıklı projeleri desteklenmeye değer görülmüştür.
 Projenin bütçesi 695.304,60 TL ‘dir. İstanbul Kalkınma Ajansının proje bütçesine katkısı %80 olup geri kalan  %20 ise Marmara Üniversitesi’nin katkısıdır. Proje başlangıç tarihi 1 Aralık 2012 olup, proje süresi 12 aydır.  
Aşağıda sıralanan projenin amaçları Türkiye’de bir ilke hizmet niteliğindedir:
1- Fiber optik alt yapı sektöründe oluşan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması,
2- Yeni nesil alt yapı haberleşme sistemlerinde çalışacak elemanların yeterliliklerinin artırılması, 
3- Mesleki eğitim almayan bireylerin yeni nesil teknolojiler konusunda bilgilendirilerek mesleki eğitimin yaygınlaştırılması, 
4- Meslek elemanlarının yeterliliklerinin tanımlanması ve seviyelendirilmesi,
5- Elde edilen çıktıların Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) bildirilmesi.
Projenin Özel Amaçları:
1- Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi mezunlarına yüksek hızlarda veri transferi yapılan omurga ve 4. Nesil teknolojilerin çalıştığı fiber optik kablo kullanan sistemlerdeki montaj becerilerinin kazandırılması,
2- Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi mezunlarına sayısal video yayıncılığındaki uydu ve kablo bağlantılı sistemlerinin montaj becerilerinin kazandırılması, 
3- Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi mezunlarına elektriksel ve ışık gücü ölçen aletlerin kullanım becerisinin kazandırılması, 
4- Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi mezunlarına Işık tayfında çalışan Frekans ölçüm aletlerinin kullanım becerisinin kazandırılması, 
5- Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi mezunlarına Fiber Optik Ek Makinesinin kullanım becerisinin kazandırılması,
6- Okur-yazar bireylere makinesiz-Fiber Optik Sonlandırma ve Alıcı-verici Bağlantı becerilerinin kazandırılması.
 
Çıraktan Mühendise Kadar İhtiyaç Var
Proje kapsamında gençlerin mesleki ve bilgi becerilerini arttıracak 3 aylık eğitim programı uygulanacak ve eğitim sonunda mezun olan gençlerin istihdam organizasyonu yapılacaktır. Detaylı bilgilere www.fiberist.marmara.edu.tr sitesinden ulaşılabilecektir. Projede sunulacak eğitimlere katılacak bireyler Web sayfasından temin edilerek doldurulabilecek bir bilgilendirme formu ile başvuru yapan adaylar arasından seçilecektir. 
 Proje 15-24 yaşları arasında okur-yazar çırakları, Meslek Yüksekokulu, Meslek Lisesi, Teknik Eğitim Merkezi mezunlarını hedeflemektedir.
 İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeye Atıl Dijital Telekomünikasyon Elektronik San. Tic. Ltd. Şirketi ve İstanbul Radyo Teyp ve Tv. Tamircileri Odası iştirakçı olarak katılmaktadır. 
Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği "Gençlerin Fiber Optik İletim Hatları Montaj Ve Ölçüm Elemanı Olarak Eğitimi Ve İstihdam Organizasyonu" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (yararlanıcı / ortaklar / yükleniciler)’a ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.