TUYAD Üyelik


DERNEĞİMİZ TUYAD
İŞ AHLAKI İLKELERİ VE ETİK DEĞERLERİ

TUYAD üyesi, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, müşterilerine, çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı tüm
eylemlerinde aşağıdaki ilkelere uygun tutum ve davranış gösterir. http://www.tuyad.org/tr/sayfa/dernektuzugu
mevcut tüzük degerlerini kabul etmiş sayılır.
AMAÇ
İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,
İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek,
Sektöründe iş ahlakını savunarak yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek ve bu çerçevede ülke
kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamaktır.
ÖZEL ŞARTLAR
Dernegimize üye olacak firmaların iki YÖNETİM KURULU ÜYESİ firmadan olur alması
gerekmektedir.
Dernek üyeleri, kişisel bilgilerin gizliliğini ön planda tutmaya özen gösterir. Müşterilerine ait her tür özel
bilgi, kayıt, belge ve programları korur.
Dernek üyeleri fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Yasalara aykırı olan bilgi, program transferlerine izin
verilmez.
Bilişimin teknolojilerinin ülke ve toplum refahı için kullanılmasının, Toplumun sosyal ve ekonomik
büyümesinin sağlanması için en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizer. Bilgisayar okur yazarlığının
artması, Ülkemizin bilgi toplumu olabilmesi için E-dönüşüm faaliyetlerini destekler.
DÜRÜSTLÜK
İş yaşamında Üyeler onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalır. Bu çerçevede:
Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler. Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi,
çıkarları için kullanmazlar. Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde
bulundukları şirket veya kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak, başka kişi ve kuruluşlara, karar verme
yeteneğini etkileyecek şekilde çıkar sağlamazlar. Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları
hakkında yanıltıcı açıklama ya da tanıtım yaparak veya bu yöndeki faaliyetlere bilerek göz yumarak
aldatıcı davranışlarda bulunmaz ve bulunulmasına müsaade etmezler. Ürün ve hizmetlerinin
sorumluluklarını taşırlar, gereğini yapmaktan kaçınmazlar. Tüketici haklarını ihlal etmezler. Teklif verirken
ve kontrat görüşmelerinde dürüstlük ve açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Yasalar ve uluslararası
benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak, haksız rekabet doğuracak çalışmalar içerisine girmezler.
Kendisine haksız rant tesis edilmesini talep etmez, bu hususta hiç kimse ve kuruluşa aracılık yapmaz ya
da aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddederler.
Çıkar çatışması yaratacak tutum ve davranışlardan kaçınırlar. Spekülatif veya içeriden edinilen bilgilerle
haksız rekabete ve çıkar elde etmeye yönelik işlemlerden kaçınırlar, tekelleşme eğilimlerine girmezler.
Verdiği sözleri yerine getirmede özel bir özen gösterirler.
İŞ AHLAKI
Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı
sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda
bulunma temel ilkelerine uyarlar,
Çalışanlarının haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve
bedensel engellere dayanan bir ayrıcalık yapmazlar; fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal
düzenlemelere bağlı kalırlar; İşyerinde bu tür ayrımlara dayanan, taciz sayılabilecek davranış ya da
eylemlere izin vermezler
Çalışanlarıyla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar. Doğaya
ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirir ve saygılı davranırlar.


‘TUYAD’ Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:12 No: 2125 Okmeydanı 34383 Şişli İstanbul
www.tuyad.org T: +90 212 220 0733 e-mail: info@tuyad.org


Başvuru için gerekli evraklar:
- Başvuru formu
- Şirket imza sirküleri
- Firmayı temsil edecek kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Firmayı temsil edecek kişilerin 2 şer Adet Vesikalık Fotoğrafı
Üye kimlik kartları ve Sertifikası firmaya özel hazırlanarak gönderilmektedir.