Eğitmen Profili

TUYAD AKADEMİDE EĞİTMEN PROFİLİ

  • AKADEMİK PERSONELLER (ÜNİVERSİTELER)
  • MESLEKİ TECRUBESİ OLAN EĞİTMENLER (SEKTÖR)
  • YURT DIŞI EĞİTMENLER (SEKTÖREL İHTİYAÇ)