AR-GE Çalışmaları

Sanayi ve Ticaret Başkanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü 

İçin Hazırlanmış Sektör Görüş Raporu;

 
Enerji verimliliği kapsamında TUYAD toplantı salonunda üretici üye firmaların teknik yöneticilerinden oluşan TUYAD teknik bilim kurulunca gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonunda, ilgili bakanlıklara verilmek üzere, sektör analiz raporu hazırlandı.
·        Avrupa birliği uyum çerçevesinde uygulamaya konulması düşünülen ve şimdilik Simple Set Top Box uydu alıcılarını kapsadığı ve ileriki aşamada Complex cihazları da kapsamına alabileceği stand-by konusu tekrar incelendi.
·         Ülkemizde mevcut elektronik cihazlarda kullanılan SMPS (Anahtarlamalı Güç Kaynakları)şebeke hatlarına EMI (Elektromagnetik girişim )sağlamakta kirletilmiş durumdadır. Elektronik cihazlarımız önce bu kirliliği temizlemek için filtre kullanmakta azda olsa kayıplar oluşturur. Bundan dolayı besleme devrelerinde kullanılan koruma amaçlı devrelerin ek enerji sarf ettiği tespit edildi.
·        Mevcut cihazlarda kullanılan teknolojilerin yenilenmesi hususunda uzun bir süreye ihtiyaç olduğu, Şu andan itibaren birçok firma enerji verimliliği çalışmalara başlamış durumdadır.
·        Konu olan direktiflerin öncelikli olarak Stand-by durumundaki enerji kaybını varsaydığı, Pasif Konum olan Stand-by durumunda önerilenden daha fazla enerji sarf ettiği görüldü.
·        Mevcut bazı cihazlarda, Stand-by sisteminin Display dışında cihazda bir kapama yapmadığı, aslında cihazın büyük bir bölümünün halen açık kaldığı görüldü.
·        Halen mevcut cihazların önerilenden çok fazla bir güç tükettiği,
·        Bu uygulamayı yürürlüğe alan ülkelerde üretilen uydu alıcıları incelendiğinde ülkemizde üretilen uydu alıcılarının bazılarının yerlilerden fazla güç harcadığı saptanmıştır. EK–2,
·        Yurtdışı üreticiler uzun süre çalışmaların ürünü olarak bu duruma gelebilmişlerdir. Bu sebeplerden dolayı yerli üreticilerin zamana ihtiyaçları vardır.
Yukarıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varılmış ve gerekli çalışmalar yapılmıştır.
 Buna göre;
·        Piyasada mevcut cihazlardan örnekler izlenerek çalışma ve Stand-by konumlarında çektiği enerji ölçümü yapılmıştır,
·        Şimdiye kadar eko enerji yönetmenliği (Satellie Receiver) konusunda yayınlanan bilgiler toparlanmıştır.
·        Üretim yapan komisyon üyelerinin kendi cihazları hakkında teknik bilgi toplanmıştır
·        Yerli Firmaların teknik verileri grafik ve sunu olarak raporlanmıştır. EK–1,
·        Yönetim kurulu toplantısına son hali ile raporun iletilmesine karar verildi.
 
Dr. Lütfi Bilgiç
TUYAD Teknik Müdürü
EK-1
1.Yatay eksende (örnek) FTA uydu alıcılarının, Stand-by da harcadığı güç guruplarıdır.
2.Dikey eksende ölçümlenen FTA uydu alıcılarının sayısını göstermektedir
Not: Dilimlerde gösterilen sayılar ilgili guruptaki ölçümleme sayısıdır.
EK;2