Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ...

yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ...

Üyelerimizin ve Sektör Firmalarımızın Dikkatine!!!
 
9 Ekim 2018 Tarihli ve 30560 Sayılı Resmî Gazete ‘de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3) yayımlanmıştır.
 
Bu çerçevede,
 

  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara ilişkin yapılan işlemler Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden;  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
  • Teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgeler arasından “Dört yüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge” yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Yapılan diğer değişiklikler ise; Kurum ve Bakanlıkların isimlerinin değişmesi üzerine, Tebliğ’de yer alan ilgili bölümlerin güncellenmesidir.

 
 Söz konusu değişikliği gösteren detaylı çalışmaya eklerimizden ulaşabilirsiniz.
 
Ekler:
https://dogruer.online/images/files/Yatırımlarda Devlet Yardımları Değişiklik Karşılaştırması.pdf 
 
Konuya ilişkin detaylara aşağıdaki bağlantımızdan ulaşabilirsiniz.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)


Bilgilerinize Sunar,

İyi Çalışmalar Dileriz.