Garanti Belgesi Sunmak Zorunluluktur!

garanti belgesi sunmak zorunluluktur!

Garanti Belgesi Sunmak Zorunluluktur!

Satışı yapılan hizmet ve ürün için zorunlu olan bakım, onarım hizmetleri, yeterli teknik kadro, ekipman ve yedek parçanın bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresini tarif eden ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik’ belgesinin üretilen ya da ithal edilen ürünlerle birlikte son tüketiciye ulaştırılması yasal bir zorunluluktur.

Ancak son dönemlerde yaptığımız saha ziyaretleri bazı üretici ve ithalatçı firmaların bu zorunluluğa uymadıklarını göstermiştir. Ürün satışı yapılan birçok dükkân ve perakende elektronik marketlerde gerçekleştirdiğimiz incelemelerde ürünlerde garanti belgesi ve imalat seri numaralarının bulunmadığını var olanların çoğunun da güncel bilgileri ihtiva etmediğini ve aktif olmadığını tespit ettik.

Son tüketicinin derneğimize yapmış olduğu şikâyetler sonrasında bu çalışma ilgili ekiplerimizce sahada bulunan satış noktaları ve marketlerde yapılmıştır. Tüm yasal zorunluluk ve yükümlülüklere uyan firmalarımızın haksız rekabet içine girdiği bu olumsuz durum bizleri rahatsız etmektedir.

Bu tarz olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için TUYAD olarak gereken tüm adımları attığımızı ve ilgili mercileri bilgilendirdiğimizi üyelerimize ve kamuoyuna sunarız.

Saygılarımızla...