Tse / Tareks Denetimlerinin Usul Ve Esasları Değişiyor!

tse / tareks denetimlerinin usul ve esasları değişiyor!

Tse / Tareks Denetimlerinin Usul Ve Esasları Değişiyor!

Sayın İlgili,
 
Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan ve bir örneğini ekte bulunan 2017/8 sayılı Genelge ’ye göre Ekonomi Bakanlığı ilgi (a)’da kayıtlı yazısı ile “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) kapsamında yapılan denetimlerde, doğru olmayan belgelerdeki artış ve piyasadaki güvensiz ürünlerle ilgili şikayetler nedeniyle anılan Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulan ürünlerin gerektiğinde teste tabi tutulacağını belirtmektedir.
 
Buna göre, yapılacak denetimlerde esas alınacak usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığı ilgi (b) yazısı doğrultusunda hazırlanmış olup, denetimlerin nasıl yürütüleceği ile ilgili bilgiler Genelge ’de anlatılmıştır.
 
Teste gönderilecek kalemler Tareks sistemi tarafından belirlenecek olup, AT Uygunluk Beyanı, ürünü temsil etmesi yönüyle kontrol edilecek, içerik ve güncellik kontrolü yapılmayacaktır. Denetimlerin nasıl ve hangi şekilde yapılacağına ilişkin bilgiler genelgede sıralanmıştır.
 
Söz konusu genelgeye ve Ekonomi Bakanlığının geçtiğimiz hafta yayımladığı yazısına eklerimizden ulaşabilirsiniz.

Ekler:
https://dogruer.online/images/files/2017-8 sayılı genelge.pdf
https://dogruer.online/images/files/İthalat Denetimleri(1).pdf