myk toplantısı

Myk Toplantısı

MYK sektör meslek standartı okuşturma toplantıları tamamlandı. TUYAD Eğitim ve Sınav Merkez calışmaları başlatacak.

30 Mart Perşembe günü Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulaştırma Lojistik ve Haberleşme Sektör komitesi kararı için İTO komite üyeleri Ankara'da toplandı. TUYAD Yönetim Kurulu Hayrettin Özaydın' da 67. Komite üyesi olarak toplantıya eşlik etti. 

 

"Telekomünikasyon Şebeke kurulum elemanı (seviye 5) İSG ve çevre koruma önlemlerini uygularak iş organizasyonu yapan, şebeke kurulumu öncesi keşif (survey) ve hazırlık işlemleri, çekirdek şebeke (Core  Network) alarm ve izleme sistemleri kurulumu, sabit terminal(lerin) kurulumu, uydu terminal kurulumu, terminal (müşteri noktası) kurulumu ile kurulum testlerini yapma ve mesleki gelişim çalışmalarını yürütme bilgi, beceri ve yetkinliklerine sahip nitelkikli kişidir.

 

Telekomünikasyon şebeke ve kurulum elemanı (Seviye 5) mobil, sabit ve uydu sistemleri dahilindeki kurulumda; keşif (survey), kurulum onayları ve güvenliği prosedürleri ile şebeke ve terminal kurumlarını, kontrollerini göreve göre sorumlu olduğu ekibi yönlendirerek gerçekleştirilir ve bu kapsamda teknik bazda yönetsel inisiyatif alır.."

 

Yapılan toplantı konusu Taslak Meslek Standartlarının incelemesi ele alarak detaylı değerlendirmelerde bulunarak, alınan kararlar doğrultusunda düzenlenerek MYK Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi.

 

KATILIMCILAR

TOBB : Öznur Yılmaz

TİSK : Ahmet Karaderili

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı : Fethullah Pala

MEB : Ş. Ünal Sarıbaş

ÇSGB :  Yusuf Göçmen

TESK (TSOF) : Nuran Senar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı : Erhan Köksal

HAK-İŞ : Mehmet  Kılıç

İTÜ : Mustafa Karaşahin

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı : Sinan Kuşçu

MYK :  Esma Doğan

MYK : Dilek Torun 

İTO : Dilek Bağdatlıoğlu

İTO : Recep Dayıoğlu

İTO : S. Serdar Türveri

İTO : Hayrettin Özaydın